วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บทกวี: ประเทศไทยวันนี้

เมืองไทยวันนี้                               แบ่งสีแบ่งพวกแบ่งฝ่าย     
แตกแยกความคิดมากมาย            เหตุร้ายเกิดขึ้นทุกวัน
เมืองไทยวันนี้                              สาดโคลนใส่สีตามฝัน
ฝ่ายตรงข้ามเลวร้ายทุกวัน           ฝ่ายตนยึดมั่นแต่ตวามดี
สาเหตุเพราะอะไร?                      ใครควรรับผิดเหตุการณ์นี้
รัฐบาล สีนำเงิน หรือหลากสี        สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดำ
เหมือนลิงแก้แหทุกวัน                  ยิ่งแก้ยืนยันยุ่งเหยิงถลำ
ดิ่งลึกลงเหวหัวคะมำ                    ชีชำแต่ไม่รู้จะโทษใคร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น